شهدای خرمبك http://shohada-khorambak.mihanblog.com 2020-08-06T07:40:12+01:00 text/html 2017-08-30T16:19:52+01:00 shohada-khorambak.mihanblog.com اللهم صلی علی محمد وآل محمد شهید غلامرضا خرمبكی http://shohada-khorambak.mihanblog.com/post/87 <div class="tpost"><div class="tpost2"><a href="http://shokohesorkh.mihanblog.com/post/544">دومین یادواره شهدای والا مقام مسجدنینوا نیشابور با حضور امت حزب الله وپیشکسوتان دفاع مقدس برگزارشد.</a></div></div> <div class="xpost"><div class="xxpost"> <img src="http://s8.picofile.com/file/8305038534/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8_%DB%B2%DB%B8_%DB%B2%DB%B0_%DB%B5%DB%B4_%DB%B0%DB%B6.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305038534/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B8_%DB%B2%DB%B8_%DB%B2%DB%B0_%DB%B5%DB%B4_%DB%B0%DB%B6.jpg" width="614" height="484"> <br><br><b> </b> <font style="font-size:8pt"><br> طبقه بندی: <a href="http://shokohesorkh.mihanblog.com/post/category/28"> سبک زندگی</a>، <a href="http://shokohesorkh.mihanblog.com/post/category/6"> اخبار حفظ آثار ونشرارزشهای دفاع مقدس</a>، <a href="http://shokohesorkh.mihanblog.com/post/category/31"> یادواره 2300شهیدیاران سلسله الذهب نیشابور</a>، <a href="http://shokohesorkh.mihanblog.com/post/category/15"> مراسمات ویادبود هاویادواره های شهدا </a>، <a href="http://shokohesorkh.mihanblog.com/post/category/27"> آرشیو انقلاب اسلامی ودفاع مقدس</a>، <a href="http://shokohesorkh.mihanblog.com/post/category/25"> اسوه ها ی دیار سلسله الذهب نیشابور</a>، <a href="http://shokohesorkh.mihanblog.com/post/category/13"> دفاع مقدس</a>، <a href="http://shokohesorkh.mihanblog.com/post/category/12"> شهدای ناجا</a>، <a href="http://shokohesorkh.mihanblog.com/post/category/11"> شهدای ارتش</a>، <a href="http://shokohesorkh.mihanblog.com/post/category/10"> شهدای بسیج وسپاه</a>، <br> برچسب ها: <a href="http://shokohesorkh.mihanblog.com/post/tag/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_____%7C%28dot%29%7C_____">دومین یادواره شهدای والا مقام مسجدنینوا نیشابور با حضور امت حزب الله وپیشکسوتان دفاع مقدس برگزارشد.</a>، </font> </div></div> text/html 2017-08-30T16:13:29+01:00 shohada-khorambak.mihanblog.com اللهم صلی علی محمد وآل محمد شهید منصوری http://shohada-khorambak.mihanblog.com/post/86 <div style="text-align: center;"><img class="convert-image img-responsive" src="http://defapress.ir/IDNA_media/image/2016/06/142575_orig.jpg" alt="سید علی منصوری در خان­طومان کربلایی شد/ مراسم تشییع شهید منصوری در نیشابور برگزار می ­شود"></div> text/html 2017-08-30T16:11:06+01:00 shohada-khorambak.mihanblog.com اللهم صلی علی محمد وآل محمد عرفه http://shohada-khorambak.mihanblog.com/post/85 <table dir="RTL" id="tablemain" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" width="98%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" valign="middle"><span class="subtitle">عرفه چیست؟ و در عرفه چه باید كرد؟</span> </td></tr> <tr><td colspan="3" dir="RTL" align="center" valign="middle"> <br></td></tr> <tr align="Right"><td colspan="3"><p id="print" align="justify"> </p><div class="body" style="text-align: justify;line-height: 160%;" id="maintext"> <p style="font-size: 10pt color: rgb(84, 82, 102) font-family: tahoma margin-top: 0pt line-height: 150% margin-bottom: 40px text-align: center"><b>... تا غروب آفتاب دستش رو به آسمان بلند بود و با تضرع اشك می ریخت ... تا بالاخره بخشیده شد...</b></p> <div> </div> <p dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span class="newslead"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"><span style="color: black">نهم ذیحجه</span> (در ایران، فردا پنجشنبه) <b><span style="color: green">روز عرفه</span></b> است. خداوند متعال در این روز به سه مكان و سه گروه از انسانها، توجه ویژه دارد:</span></span></p> <div> </div> <p dir="rtl" style="margin: 0cm 19.5pt 0pt 1.5pt direction: rtl text-indent: -18pt line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span class="newslead"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma"><span style="">1.<span style="font-weight: normal font-size: 7pt line-height: normal font-style: normal font-variant: normal"> </span></span></span></span><span dir="rtl"><span class="newslead"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">كربلا و زائران امام حسین (ع).</span></span></span></p> <div> </div> <p dir="rtl" style="margin: 0cm 19.5pt 0pt 1.5pt direction: rtl text-indent: -18pt line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span class="newslead"><span style=""><font face="Times New Roman"><font size="3"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">2</font>.</font><span style="font-weight: normal font-size: 7pt line-height: normal font-style: normal font-variant: normal"> </span></font></span></span><span dir="rtl"><span class="newslead"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">صحرای عرفات (در نزدیكی مكه) و حجاج بیت الله.</span></span></span></p> <div> </div> <p dir="rtl" style="margin: 0cm 19.5pt 0pt 1.5pt direction: rtl text-indent: -18pt line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span class="newslead"><span style=""><font face="Times New Roman"><span style="font-weight: normal font-size: 7pt line-height: normal font-style: normal font-variant: normal"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">3</font> . </span></font></span></span><span dir="rtl"><span class="newslead"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">هر جا از دنیا كه دستی به سوی او بلند شود و دلی بشكند.</span></span></span></p> <div> </div> <p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt 1.5pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"> </p> <div> </div> <p dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: center" align="center"><b><span style="font-size: 10pt color: red line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">چرا «عرفه»؟</span></b></p> <div> </div> <p dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: center" align="center"><span>ـ آنگاه كه جبرئیل (ع) مناسك حج را به حضرت ابراهیم (ع) می آموخت، چون به عرفه رسید به او گفت : «عرفت؟» یعنی «یاد گرفتی؟» و او پاسخ داد آری. لذا به این نام خوانده شد.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ـ وجه دیگر اینكه</span><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> مردم از این جایگاه و در این سرزمین به گناه خود اعتراف می كنند. </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ـ بعضی دیگر هم آن را جهت تحمل صبر و رنجی میدانند كه برای رسیدن به آن باید متحمل شد ؛ چرا كه یكی از معانی «عرف» صبر و شكیبایی و تحمل است. </span><span style="font-size: 7.5pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">(1)</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"> </p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: center" align="center"><b><span style="font-size: 10pt color: red line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">حضرت آدم (ع) در عرفات</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">مطابق روایتی از <span style=""> </span>امام صادق(ع)، وقتی جد اعلای ما حضرت آدم (ع) از باغ بهشتی به زمین فرود آمد، چهل روز هر بامداد بر فراز كوه صفا با چشم گریان در حال سجده بود. جبرئیل (ع)، فرود آمد و پرسید:</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ـ چرا می گریی، ای آدم؟</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ـ چرا نگریم در حالیكه از جوار خداوند به این دنیا فرود آمده ام؟</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ـ به درگاه خدا توبه كن و بسوی او بازگرد.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ـ چگونه ؟</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">جبرئیل در روز هشتم ذیحجه آدم را به منی برد، آدم شب را در آنجا ماند و صبحگاهان عازم صحرای عرفات شد. جبرئیل هنگام خروج از مكه، احرام بستن و لبیك گفتن را به او آموخت و چون عصر روز عرفه فرا رسید، آدم را به غسل فرا خواند و پس از نماز عصر، او را به وقوف در عرفات دعوت كرد و كلماتی را كه از پروردگار دریافت كرده بود به وی تعلیم داد، این كلمات عبارت بودند از:</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: green line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="FA">سبحانك اللهم و بحمدك</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: green line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="FA">لا اله الا انت</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: green line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="FA">علمت و ظلمت نفسی</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: green line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="FA">واعترفت بذنبی </span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: green line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="FA">اغفر لی انك انت الغفور الرحیم</span></b><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"><br> یعنی:</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(51, 153, 102) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">جز تو خدایی نیست</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(51, 153, 102) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">كار بدی كردم و بر خود ظلم نمودم</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(51, 153, 102) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">اینك به گناه خود اعتراف می كنم</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(51, 153, 102) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">مرا ببخش كه تو بخشنده و مهربانی</span></b><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">آدم (ع) تا غروب آفتاب همچنان دعا میكرد و با تضرع اشك می ریخت. وقتی كه آفتاب غروب كرد همراه جبرئیل روانه مشعر شد و شب را آنجا گذراند. صبحگاهان در مشعر بپاخاست و به دعا پرداخت... تا اینكه سرانجام بخشیده شد ...</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"> </p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"> </p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: center" align="center"><b><span style="font-size: 10pt color: red line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">حضرت ابراهیم (ع) در عرفات</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">جبرئیل(ع) <span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">در صحرای عرفات، </span> مناسك حج را به حضرت ابراهیم (ع) آموخت و حضرت ابراهیم (ع) در برابر او می فرمود: عَرِفتُ، عَرِفتُ (شناختم، شناختم).</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: center" align="center"><b><span style="font-size: 10pt color: red line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">پیامبر خاتم (ص) در عرفات</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">دامنه كوه عرفات در زمان صدر اسلام، كلاس صحرایی پیامبر اسلام (ص) بود و بنا به گفته برخی مفسرین آخرین سوره قرآن در صحرای عرفات بر پیغمبر (ص) نازل شد و پیغمبر آنرا به مردم و شاگردانش تعلیم فرمود.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> رسول گرامی اسلام (ص) در چنین روزی سخنان تاریخی خود را در اجتماع عظیم و با شكوه حجاج بیان داشت:</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">... ای مردم سخنان مرا بشنوید! شاید دیگر شما را در این مكان ملاقات نكنم. شما به زودی بسوی خدا باز می گردید. در آن جهان به اعمال نیك و بد شما رسیدگی می شود. به شما توصیه می كنم هركس امانتی نزد اوست به صاحبش برگرداند. </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ای مردم بدانید ربا در آئین اسلام ، حرام است. از پیروی شیطان بپرهیزید. به شما سفارش می كنم كه به زنان نیكی كنید زیرا آنها امانتهای الهی در دست شما هستند و با قوانین الهی بر شما حلال شده اند.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">... من در میان شما دو چیز به یادگار می گذارم كه اگر به آن دو چنگ زنید گمراه نمی شوید، یكی كتاب خدا و دیگری سنت و (عترت) من است.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">هر مسلمانی با مسلمان دیگر برادر است و همه مسلمانان جهان با یكدیگر برادرند و چیزی از اموال مسلمانان بر مسلمانی حلال نیست مگر اینكه آنرا به رضایت به دست آورده باشد...</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"> </p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt direction: rtl line-height: 200% unicode-bidi: embed text-align: center" align="center"><b><span style="font-size: 10pt color: red line-height: 200% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">تسبیحات حضرت رسول (ص) در روز عرفه :</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt direction: rtl line-height: 200% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt color: blue line-height: 200% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">سُبْحانَ الَّذی فِی السَّمآءِ عَرْشُهُ سُبْحانَ الَّذی فِی الاَْرْضِ حُكْمُهُ<br> </span><span style="font-size: 10pt line-height: 200% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">منزه است خدایی كه عرش او در آسمان و فرمان و حكمش در زمین است </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt direction: rtl line-height: 200% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 200% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"><span style="color: blue">سُبْحانَ الَّذی فِی الْقُبوُرِ قَضآؤُهُ سُبْحانَ الَّذی فِی الْبَحْرِ سَبیلُهُ<br> </span>منزه است خدایی كه در گورها قضا و فرمانش جاری است منزه است خدایی كه در دریا راه دارد<br> <span style="color: blue">سُبْحانَ الَّذی فِی النّارِ سُلْطانُهُ سُبْحانَ الَّذی فِی الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ<br> </span>منزه است خدایی كه در آتش دوزخ سلطنتش موجود است منزه است خدایی كه در بهشت رحمت او است<br> <span style="color: blue">سُبْحانَ الَّذی فِی الْقِیمَةِ عَدْلُهُ سُبْحانَ الَّذی رَفَعَ السَّمآءَ <br> </span>منزه است خدایی كه در قیامت عدل و دادش برپا است منزه است خدایی كه آسمان را بالا برد <br> <span style="color: blue">سُبْحانَ الَّذی بَسَطَ الاْرْضَ سُبْحانَ الَّذی لا مَلْجَاَ وَلا مَنْجا مِنْهُ اِلاّ اِلَیْهِ <br> </span>منزه است خدایی كه زمین را گسترد منزه است خدایی كه ملجا و پناهی از او نیست جز بسوی خودش <br> پس بگو <br> <span style="color: blue">سُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلا اِلهَ اِلا اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ صد مرتبه <br> </span>منزه است خدا و حمد از آن خدا است و معبودی جز خدا نیست و خدا بزرگتر از توصیف است<br> و بخوان توحید صد مرتبه و آیة الكرسی صد مرتبه و صلوات بر محمّد و آل محمّد صد مرتبه و بگو<br> <span style="color: blue">لااِلهَ اِلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَریكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیی وَیُمیتُ<br> </span>معبودی جز خدا نیست یگانه ای كه شریك ندارد پادشاهی خاص او است و از آن او است حمد زنده كند و بمیراند<br> <span style="color: blue">وَیُمیتُ وَیُحْیی وَهُوَ حَیُّ لا یَموُتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَهُوَ عَلی كُلِّ شَیْءٍ<br> </span>و بمیراند و زنده كند و او است زنده ای كه نمیرد هرچه خیر است بدست او است و او بر هر چیز<br> <span style="color: blue">قَدیرٌ ده مرتبه اَسْتَغْفِرُ اللّهَ الَّذی لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَاَتوُبُ اِلَیْهِ ده مرتبه<br> </span>توانا است آمرزش خواهم از خدایی كه معبود بحقی جز او نیست كه زنده و پاینده است و بسویش توبه كنم<br> <span style="color: blue">یا اَللّهُ ده مرتبه یا رَحْمنُ ده مرتبه یا رَحیمُ ده مرتبه یا بَدیعَ السَّمواتِ وَالاْرْضِ یا ذَاالْجَلالِ وَالاِْكْرامِ ده مرتبه یا حَیُّ یا قَیُّومُ ده مرتبه یا حَنّانُ یا مَنّانُ ده مرتبه یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ ده مرتبه آمینَ ده مرتبه</span></span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt direction: rtl line-height: 200% unicode-bidi: embed text-align: right"> </p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt direction: rtl line-height: 200% unicode-bidi: embed text-align: center" align="center"><b><span style="font-size: 10pt color: red line-height: 200% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">برخی از اعمال شب و روز عرفه:</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 19.5pt 0pt 1.5pt direction: rtl text-indent: -18pt line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma"><span style="">1.</span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">احیا و نماز و عبادت در شب عرفه</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 19.5pt 0pt 1.5pt direction: rtl text-indent: -18pt line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma"><span style="">2.<span style="font-weight: normal font-size: 7pt line-height: normal font-style: normal font-variant: normal"> </span></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">دعا در شب عرفه (كه گفته شده است مستجاب می گردد) .</span></span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 19.5pt 0pt 1.5pt direction: rtl text-indent: -18pt line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma"><span style="">3.<span style="font-weight: normal font-size: 7pt line-height: normal font-style: normal font-variant: normal"> </span></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">زیارت امام حسین (ع) در شب عرفه.</span></span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 19.5pt 0pt 1.5pt direction: rtl text-indent: -18pt line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma"><span style="">4.<span style="font-weight: normal font-size: 7pt line-height: normal font-style: normal font-variant: normal"> </span></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">غسل.</span></span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 19.5pt 0pt 1.5pt direction: rtl text-indent: -18pt line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma"><span style="">5.<span style="font-weight: normal font-size: 7pt line-height: normal font-style: normal font-variant: normal"> </span></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">روزه روز عرفه (اگر سبب ضعف و مانع از دعا و مناجات نشود) .</span></span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 19.5pt 0pt 1.5pt direction: rtl text-indent: -18pt line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma"><span style="">6.<span style="font-weight: normal font-size: 7pt line-height: normal font-style: normal font-variant: normal"> </span></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">قرائت دعای عرفه امام حسین علیه السلام (كه بهتر است بعد از نماز عصر باشد) .</span></span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 19.5pt 0pt 1.5pt direction: rtl text-indent: -18pt line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma"><span style="">7.<span style="font-weight: normal font-size: 7pt line-height: normal font-style: normal font-variant: normal"> </span></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">قرائت دعای عرفه امام سجاد علیه السلام (كه در صحیفه سجادیه موجود است).</span></span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 19.5pt 0pt 1.5pt direction: rtl text-indent: -18pt line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma"><span style="">8.<span style="font-weight: normal font-size: 7pt line-height: normal font-style: normal font-variant: normal"> </span></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه.</span></span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 19.5pt 0pt 1.5pt direction: rtl text-indent: -18pt line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma"><span style="">9.<span style="font-weight: normal font-size: 7pt line-height: normal font-style: normal font-variant: normal"> </span></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">زیارت حضرت اباالفضل العباس (س) در روز عرفه .</span></span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 19.5pt 0pt 1.5pt direction: rtl text-indent: -18pt line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma"><span style="">10.<span style="font-weight: normal font-size: 7pt line-height: normal font-style: normal font-variant: normal"> </span></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">اعتراف و اقرار به گناهان.</span></span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 19.5pt 0pt 1.5pt direction: rtl text-indent: -18pt line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt color: black line-height: 150% font-family: Tahoma"><span style="">11.<span style="font-weight: normal font-size: 7pt line-height: normal font-style: normal font-variant: normal"> </span></span></span><span dir="rtl"><span style="font-size: 10pt color: black line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">دو ركعت نماز كه در ركعت اوّل بعد از حمد، سوره <span style=""> </span>توحید و در ركعت دوم بعد از حمد، سوره كافرون خوانده می شود. سپس چهار ركعت نماز كه در هر ركعت بعد از حمد،پنجاه مرتبه سوره توحید (این نماز در واقع همان نماز حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است) .</span></span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><font size="3"><b><span style="color: fuchsia font-family: Tahoma" lang="AR-SA">تذكر :</span></b><span style="font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> <span style="color: blue">از مشاهده فهرست بالا <b>نترسید</b>. هر كدام را كه حال و حوصله دارید انجام دهید. انجام غسل كارساده ای است كه جزو كارهای روزمره ماست؛ فقط باید نیت غسل عرفه كرد. دو ركعت نماز و بعد خلوت با خدا بیش از 10 دقیقه وقت نمی گیرد ولی به دل های ما صفا و جلا می دهد. فقط بدانیم كه: خداوند بزرگ و كریم است. <b>كیفیت</b> هم معمولا از <b>كمیت</b> مهم تر است.</span></span></font></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"> </p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: center" align="center"><b><span style="font-size: 10pt color: red line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">صحرای عرفات همایش شناخت و خودسازی امام حسین (ع)</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">حضرت سیدالشهدا، امام حسین (ع) نیز بعد از ظهر روز عرفه همراه با فرزندان و گروهی از اصحاب از خیمه های خود در صحرای عرفات بیرون آمدند و رو به دامن <b><span style="color: rgb(43, 57, 21)">«كوه رحمت»</span></b> نهادند و در سمت چپ كوه رو به كعبه همایشی تشكیل دادند كه موضوع آن <strong>شناخت و سازندگی</strong> بود. این همایش، تنها جنبه علم و معرفت نداشت بلكه شناخت توأم با عمل و سازندگی و تزكیه و خودسازی بود. فهرست مطالب آن عبارت بود از:</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">1ـ شناخت خدا و صفات الهی.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">2ـ شناخت خود یا خودشناسی.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">3ـ شناخت جهان.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">4ـ شناخت آخرت.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">5ـ شناخت پیامبران.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">6ـ خودسازی با صفات الهی.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">7ـ پرورش نفس با كمالات الهی.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">8ـ توبه و بازگشت به خدای مهربان.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">9ـ دور كردن صفات نكوهیده از خود با تسبیح پروردگار.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">10ـ فراگیری راه تعلیم و تربیت از خدا.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">11ـ شناخت و درخواست بهترین مسئلت ها.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">12ـ تبدیل خود پرستی نفس به خدا پرستی.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">13ـ تبدیل خود برتر بینی نفس به تواضع و فروتنی.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">14ـ تبدیل خودخواهی نفس به ایثار و غیر خواهی.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">15ـ تعلیم مفاهیم و ادبیات قرآن.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"> </p> <div> </div> <p style="margin: 0cm 1.5pt 0pt line-height: 150% text-align: center" align="center"><b><span dir="rtl" style="font-size: 10pt color: red line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">رهیافت هایی از دعای عرفه امام حسین (ع) </span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"> </p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">1<span style="color: rgb(43, 57, 21)">ـ ستایش حق تعالی:</span></span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ستایش سزاوار خداوندی است كه كس نتواند از فرمان قضایش سرپیچد و مانعی نیست كه وی را از اعطای عطایا، باز دارد. و صنعت هیچ صنعتگری بپای صنعت او نرسد. بخشنده بیدریغ است. اوست كه بدایع خلقت را بسرشت و صنایع گوناگون وجود را با حكمت خویش استوار ساخت.......</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">2ـ تجدید عهد و میثاق با خدا:</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">پروردگارا بسوی تو روی آورم. و به ربوبیت تو گواهی دهم. و اعتراف كنم كه تو تربیت كننده و پرورنده منی. و بازگشتم بسوی توست. مرا با نعمت آغاز فرمودی قبل از اینكه چیز قابل ذكری باشم.......</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">3ـ خود شناسی:</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> و قبل از هدایت مرا با صنع زیبایت مورد رأفت و نعمتهای بیكرانت قرار دادی. آفرینشم را از قطره آبی روان پدید آوردی. و در تاریكیهای سه گانه جنینی سكونتم دادی: میان خون و گوشت و پوست. و مرا شاهد آفرینش خویش نگرداندی و هیچیك از امورم را بخودم وا نگذاشتی........</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">4ـ راز آفرینش انسان:</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ولی مرا برای هدفی عالی یعنی هدایت (و رسیدن به كمال) موجودی كامل و سالم بدنیا آوردی. و در آن هنگام كه كودكی خردسال در گهواره بودم، از حوادث حفظ كردی. و مرا از شیر شیرین و گوارا تغذیه نمودی. و دلهای پرستاران را بجانب من معطوف داشتی. و با محبت مادران به من گرمی و فروغ بخشیدی........</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">5ـ تربیت انسان در دانشگاه الهی:</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">تا اینكه با گوهر سخن مرا ناطق و گویا ساختی. و نعمتهای بیكرانت را بر من تمام كردی. و سال به سال بر رشد و تربیت من افزودی. تا اینكه فطرت و سرنوشتم، به كمال انسانی رسید. و از نظر توان اعتدال یافت. حجتت را بر من تمام كردی كه معرفت و شناختت را به من الهام فرمودی.......</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">6ـ نعمتهای خداوند:</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">آری این لطف تو بود كه از خاك پاك عنصر مرا بیافریدی. و راضی نشدی ای خدایم كه نعمتی را از من دریغ داری. بلكه مرا از انواع وسائل زندگی برخوردار ساختی. با اقدام عظیم و مرحمت بیكرانت بر من. و باحسان عمیم خود نسبت به من، تا اینكه همه نعماتت را درباره من تكمیل فرمودی......</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">7ـ شهادت به بیكرانی نعمت های الهی:</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">الهی! من به حقیقت ایمانم، گواهی دهم. و نیز به تصمیمات متیقن خود و به توحید صریح و خالصم</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">و به باطن نادیدنی نهادم. و پیوستهای جریان نور دیده ام. و خطوط ترسیم شده بر صفحه پیشانی ام، و روزنه های تنفسی ام، و نرمه ها</span><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="FA">ی</span><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> تیغه بینی ام. و آوازگیرهای پرده گوشم و آنچه در درون لبهای من پنهان است......</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">8ـ ناتوانی بشر از بجا آوردن شكر الهی:</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">گواهی می دهم ای پروردگار كه اگر در طول قرون و اعصار زنده بمانم و بكوشم تا شكر یكی از نعمات تو بجا آورم، نتوانم مگر باز هم توفیق تو رفیقم شود، كه آن خود مزید نعمت و مستوجب شكر دیگر، و ستایش جدید و ریشه دار باشد...........</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">9ـ ستایش خدای یگانه:</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">معهذا من با تمام جد و جهد و توش و توانم تا آنجا. كه وسعم می رسد با ایمان و یقین قلبی گواهی می دهم. و اظهار می دارم:</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">حمد و ستایش خدایی را كه فرزندی ندارد تا میراث برش باشد. و در فرمانروایی نه شریكی دارد تا با وی در آفرینش بر ضدیت برخیزد و نه دستیاری دارد تا در ساختن جهان به وی كمك دهد.....</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">10ـ خواسته های یك انسان متعالی:</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">خداوندا، چنان كن كه از تو بیم داشته باشم، آنچنان كه گویی تو را می بینم و مرا با تقوایت رستگار كن! اما بخاطر گناهانم مرا به شقاوت دچار مساز! مقدر كن كه سرنوشت من به خیر و صلاح من باشد. و در تقدیراتت خیر و بركت بمن عطا فرما!</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">11ـ سپاس به تربیت های الهی:</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">خداوندا! ستایش از آن تست كه مرا آفریدی. و مرا شنوا و بینا گرداندی! و ستایش سزاوار تست كه مرا بیافریدی و خلقتم را نیكو بیاراستی. بخاطر لطفی كه به من داشتی والا......</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">12ـ نیازهای تربیتی از خدا:</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">و مرا بر مشكلات روزگار، و كشمكش شبها و روزها یاری فرمای! و مرا از رنجهای این جهان و محنتهای آن جهان نجات بده و از شر بدیهایی كه ستمكاران در زمین می كنند نگاه بدار.............</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">13ـ شكایت به پیشگاه خداوند:</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">خدایا! مرا به كه وا می گذاری؟ آیا به خویشاوندی كه پیوند خویشاوندی را خواهد گسست؟ یا به بیگانه كه بر من بر آشفتد؟ یا به كسانیكه مرا به استضعاف و استثمار كشانند؟ در صورتیكه تو پروردگار من و مالك سرنوشت منی؟</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">14ـ ای مربی پیامبران و فرستنده كتب آسمانی:</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ای خدای من و ای خدای پدران من! ابراهیم، اسماعیل، اسحق و یعقوب، و ای پروردگار جبرئیل، مكائیل و اسرائیل. و ای تربیت كننده محمد، خاتم پیامبران و فرزندان برگزیده اش. ای فرو فرستنده تورات، انجیل زبور و فرقان......</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA"> </span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><b><span style="font-size: 10pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">15ـ تو پناهگاه منی:</span></b></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 10pt line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">تو پناهگاه منی، بهنگامی كه راهها با همه وسعت، بر من صعب و دشوار شوند و فراخنای زمین بر من تنگ گردد. و اگر رحمت تو نبود من اكنون جزء هلاك شدگان بودم. و تو مرا از خطاهایم باز می داری. و اگر پرده پوشی تو نبود از رسوایان بودم.</span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font face="Times New Roman"> </font></font></span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font face="Times New Roman"> </font></font></span></p> <div> </div> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 1.5pt 0pt direction: rtl line-height: 150% unicode-bidi: embed text-align: right"><span style="font-size: 7.5pt color: rgb(43, 57, 21) line-height: 150% font-family: Tahoma" lang="AR-SA">1- فرهنگ دهخدا / ج 10 جدید / ص </span></p></div></td></tr></tbody></table> text/html 2017-04-16T06:20:09+01:00 shohada-khorambak.mihanblog.com اللهم صلی علی محمد وآل محمد بیانات رهبری http://shohada-khorambak.mihanblog.com/post/84 [http://www.aparat.com/v/NymWS] text/html 2017-01-18T07:15:42+01:00 shohada-khorambak.mihanblog.com اللهم صلی علی محمد وآل محمد حضرت فاط مه ع http://shohada-khorambak.mihanblog.com/post/83 <p style="text-align: justify;"><font class="text4"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><strong>حضرت</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>فاطمه(س)زن نمونه یا نمونه زن؟</strong></font></font></p><p style="text-align: justify;"><font class="text4"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">الگو یکی از طرق سازندگی درمراحل مختلف زندگی&nbsp;است. بسیاری از بی هدفی ها زاییده بی الگویی هاست. زبان الگو، زبان عمل است در&nbsp;&nbsp; نتیجه تأثیری که الگو برافراد می‌گذارد، بسیارعمیق تر و ماندنی تر ازگفتار است. به دلیل اهمیت الگو ادیان الهی و مکاتب بشری سعی درارائه الگو ازنوع خود انسان داشته&nbsp; اند و ازنقش الگو درآبادانی و ویرانی جوامع غافل نبوده اند&nbsp;&nbsp;.<br>دین مبین اسلام&nbsp; الگوها و شاخص‌های‌متعالی ‌ارائه داده و انسانها را به پیروی از سیره عملی و نظری&nbsp;آنان دعوت نموده است. اگر درمکاتب ساخته بشر، الگوی عملی وجود ندارد و آنان&nbsp;ناگزیرند ایده آلیستی بیندیشند، خوشبختانه درمکتب اسلام راستین یعنی تشیع، الگوهای&nbsp;بسیاری وجود دارد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>دامنه تأثیر گذاری اسوه ها از نظر قرآن اعم از حوزه&nbsp;فردی، اجتماعی و تاریخی است . در حوزه فردی نقش سرمشقها اصلاح مناسبات اجتماعی و&nbsp;سیاسی است و درعرصه تاریخی تأثیر اسوه ها به تغییر و تحول در جهت گیریهای تاریخی&nbsp;&nbsp; ارتباط می‌یابد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>هم اکنون جا دارد به این سؤال پاسخ گفته شود که آیا&nbsp;حضرت زهرا(س) الگوی زنان است یا الگوی انسان؟ و آیا سیره ایشان قابلیت پیروی برای همه انسانها را دارد و یا مختص زنان می‌باشد؟ پرواضح است که حضرت زهرا (س) الگوی کاملی برای همه انسانهاست و همه بشریت می‌توانند با تأسی از سیره ایشان راه نجات و سعادت خود را طی نمایند.<br>کرامت ها وفضیلت ها مختص مردان نیست. چنانچه زنان جوهری داشته باشند، مسیر تعالی وبالندگی معنوی برای آنان هموار است. اگر علی (ع) الگو ونمونه انسان کامل و ایده آل است در وجود مرد بودن، زهرای مرضیه نیز الگوی ایده آل انسان کامل است درمظهر زن بودن. قران وقتی می‌فرماید :« لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة »( احزاب،33/ 31 ) مقصود از «لکم» همه انسان هاست،نه فقط مردان. این مطلب درمورد حضرت زهرا (س) نیز صادق است .آنچه فاطمه (س) را اسوه و نمونه ساخته،کمال انسانی اوست و بدین خاطر متعلق به عالم انسانیت است. ارزش های انسانی اختصاص به زن یا مرد ندارد و به تبع آن اسوه های انسانی نیز همین گونه اند. فاطمه(س) چنان که اسوه زنان است اسوه مردان نیزهست.( همانند پیامبران و امامان)<br>بین زن نمونه بودن و نمونه زن بودن تفاوت است ؛ زن نمونه یعنی زنی که سیره و روش او را همگان قادرند در زندگی اتخاذ واعمال نمایند و براساس سیره و سلوک او مسیرزندگی خویش را بپیمایند و نمونه زن یعنی زنی که میان زنان الگوست. &nbsp; &nbsp;</font></font></p><p style="text-align: justify;"><font class="text4"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;</font></font></p><p style="text-align: center;"><font class="text4">&nbsp;</font></p> text/html 2016-10-31T06:10:45+01:00 shohada-khorambak.mihanblog.com اللهم صلی علی محمد وآل محمد شهید http://shohada-khorambak.mihanblog.com/post/82 <font class="text4"><div style="text-align: center;"><img alt="http://www.qomefarda.ir/media/photo/5180bf5c269d4.jpg" src="http://www.qomefarda.ir/media/photo/5180bf5c269d4.jpg"></div></font> text/html 2016-05-26T05:58:06+01:00 shohada-khorambak.mihanblog.com اللهم صلی علی محمد وآل محمد سالگرد ارتحال امام(ره) http://shohada-khorambak.mihanblog.com/post/81 <font class="text4"><img style="vertical-align: middle;" src="http://cld.persiangig.com/preview/jCMhnrLDvO/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29-02.jpg" alt="" width="490"><h3 class="rutitr">حضور گسترده مردم در مراسم، همایش اقتدار معنوی نظام است»</h3> <h1 class="bold h2-medium-size Online-color"> برنامه های سالگرد ارتحال امام(ره) اعلام شد </h1> <div class="lid"> ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) در اطلاعیه ای با دعوت از مردم انقلابی ایران اسلامی جهت حضور گسترده در برنامه های سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی، اهم برنامه های روزهای 13 و 14خرداد را اعلام کرد. </div> <div class="col-md-5 nopadd-left"> <a href="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1393/03/09/635370809783408038.jpg" class="fancybox"> <img style="display: inline;" src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1393/03/09/635370809783408038.jpg" class="displayAfterLoaded img-responsive " alt="تصویر برنامه های سالگرد ارتحال امام(ره) اعلام شد"> </a> </div> <div class="newsBody text-justify font-medium-size font-medium-size clearfix"> <p>در این اطلاعیه آمده است: تقارن خرداد امسال با شعبان المعظم، که فصل مناجات های دلنشین شعبانیه و ماه موالید پاک:حضرت سیدالشهدا، حضرت سیدالساجدین و حضرت ابوالفضل عباس علیهم الاسلام و خصوصا ماه میلاد آخرین منجی موعود که وعده گاه میثاق منتظران واقعی است بر معنویت مراسم نکوداشت بزرگمردی افزوده است که نه فقط در سخن و نظر، بلکه با قیام و نفس روح اللهی و استقامت کم نظیر خویش، عملا فلسفه انتظار را معنا بخشید.</p> <p>اطلاعیه با بیان اینکه خرداد و نیمه آن متعلق به امام خمینی (سلام الله علیه) است، می افزاید: امسال درحالی به استقبال آیین های پرشکوه گرامیداشت امام راحل و وقایع عظیم میانه خرداد می شتابیم که بیش از نیم قرن از نهضت امام و ربع قرن از رحلت امام می گذرد.</p> <p>ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی (ره) در ادامه اطلاعیه تصریح می کند: شرایطی که امروز در سطح جهانی و داخلی، نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی در دهه چهارم پیروزی خویش تجربه می کند به خوبی این حقیقت مشهود را گواهی می دهند که این گذر زمان و فاصله ایام نه تنها برنام و یاد و آرمان های امام خمینی و نهضت الهی اش غبار فراموشی ننشانده است بلکه روز به روز در دل مشتاقان دین و عدالت و آزادی و در اردوگاه موحدان و حق جویان عالم، بر بلندای آوازه نام امام خمینی و اهمیت وصایا و پیام ها و آرمان هایش افزوده می شود.</p> <p>در ادامه این اطلاعیه با اشاره به گستره نفوذ انقلاب اسلامی آمده است: نفوذ انقلاب اسلامی و اسلام نابی که امام خمینی منادی آن بود بدان حد رسیده است که دشمنان امام و انقلاب پس از ناکامی در مواجهه مستقیم با آن همزمان با تداوم فشارها بر ایران، برای مهار ابعاد اسلام واقعی و تحریف آن اخیرا به توطئه ای خطرناک و پلید روی آورده اند و آن حمایت آشکار و نهان آمریکا و غرب از حامیان اصلی جریان های تروریستی و افراطی است که با انواع نام ها تحت عنوان اسلام و زیر لوای شعارهای مقدس دینی دست به انفجار و آدم ربایی و اعمال شرم آور می زنند.</p> <table style="background-color:#d9f2ff;width: 200px; height: 70px;float:left;clear:left;margin-right:10px;"> <tbody> <tr> <td class="sutitr" title="سوتیتر">دشمنان امام و انقلاب پس از ناکامی در مواجهه مستقیم با آن همزمان با تداوم فشارها بر ایران، برای مهار ابعاد اسلام واقعی و تحریف آن اخیرا به توطئه ای خطرناک و پلید روی آورده اند</td> </tr> </tbody> </table> <p>« نقش و ماموریت اینان بدنام کردن اسلام راستین، حمایت از دولت های مستبد و وابسته در کشورهای اسلامی، دامن زدن به تفرقه و نزاع های مذهبی و ضربه زدن به جان و مال و حیثیت مسلمانان و منحرف ساختن افکار عمومی جهان اسلام از مشکلات اساسی خویش در مواجهه با تداوم جنایات صهیونیست ها و دسایس غرب در جهان اسلام است، اما مطمئنا این توطئه نیز با هوشیاری پیروان پیامبر رحمت (ص) و همه کسانی که در عصر حاضر با بیدارگری های مصلحانی همانند امام راحل دل در گرو اسلام عزیز و آئین رحمانی آن دارند، نقش بر آب خواهد شد.»</p> <p>اطلاعیه ادامه می دهد: آری، در بیست و پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی (س) عمق حضور نیرومند اندیشه امام در متن حیات جامعه و نظام اسلامی و به برکت حضور متعهدانه مردم ایران و فرزانگی خلف شایسته امام و پایداری اصحاب و یاران امام، پشتوانه ای سترگ برای دولت تدبیر و امید - برآمده از حماسه و شعور سیاسی ملت ایران - پدید آورده است تا در میز مذاکره با بزرگ ترین قدرت های جهان ناکارآمدی تحریم ها و روش های نادرست گذشته آنان را صلا دهد و از استقلال و حقوق مشروع ملت ایران با دست پر، دفاع کند.</p> <p>اطلاعیه تصریح می کند: بدون تردید و به مصداق «ان تنصروالله ینصرکم» این برهه دشوار در تاریخ انقلاب اسلامی نیز همانند پرونده دفاع مقدس و دهها مصاف دشوار دیگر، به نفع ملت بزرگ ایران رقم خواهد خورد.</p> <p>ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام (ره) با تاکید بر برگزاری هر چه پرشکوه تر مراسم سالانه بزرگداشت رهبر کبیر انقلاب و موسس نظام جمهوری اسلامی در 14 خرداد سال جاری تاکید کرده است: حضور گسترده اقشار مختلف مردم در برنامه های بزرگداشت امام در سراسر کشور و بویژه در حرم مطهر حضرت امام در شب و روز 14 خرداد در حقیقت همایش اقتدار معنوی نظام و نمایشی است از گسست ناپذیری پیوند مردم و امام.</p> <table style="background-color:#d9f2ff;width: 200px; height: 70px;float:left;clear:left;margin-right:10px;"> <tbody> <tr> <td class="sutitr" title="سوتیتر">بدون تردید، این برهه دشوار در تاریخ انقلاب اسلامی نیز همانند پرونده دفاع مقدس و دهها مصاف دشوار دیگر، به نفع ملت بزرگ ایران رقم خواهد خورد.</td> </tr> </tbody> </table> <p>ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (س) در ادامه اطلاعیه، ضمن اعلام آمادگی برای خدمت رسانی به زائران محترم، برنامه های مراسم را بدین شرح اعلام کرده است:</p> <p><strong>1- سه شنبه 13 خرداد:</strong> مراسم ویژه شب 14 خرداد پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدحسن خمینی با قرائت قرآن کریم و عزاداری مداحان عزیز آغاز و با سخنرانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ادامه خواهد یافت.</p> <p><strong>2- چهارشنبه 14 خرداد:</strong> مراسم ویژه باشکوه روز 14 خرداد از ساعت 9 صبح در جوار حرم مطهر حضرت امام خمینی (س) آغاز و پس از قرائت قرآن کریم و عزاداری و سخنرانی حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدحسن خمینی، همگان از بیانات مهم و ارزشمند رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی و خلف شایسته امام امت بهره مند خواهند شد.(ایرنا)</p> </div></font> text/html 2016-05-26T05:34:46+01:00 shohada-khorambak.mihanblog.com اللهم صلی علی محمد وآل محمد چگونه با شهدا رفیق شویم ؟ http://shohada-khorambak.mihanblog.com/post/80 <div class="tpost"> <div class="tpost2"> <b><a href="http://shohadabagshan.mihanblog.com/post/7">چگونه با شهدا رفیق شویم ؟</a></b></div></div> <span style="font-family: Tahoma;" class="Apple-style-span"> <h1><font size="2">نمی دانم تا به حال با کسی رفیق بوده اید یا نه، اما طبیعی است که هر</font></h1></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2">زندگی با&nbsp;</font></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2">افراد زیادی ارتباط برقرار می کند; خواه این ارتباط قوی و صمیمی</font></span><font class="Apple-style-span" face="Tahoma" size="2"><b><br></b></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2">&nbsp;باشد.</font></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; font-size: small;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"></span><div><span style="font-family: Tahoma;" class="Apple-style-span"><h1><font size="2"><br>جالب است و شاید هم باور کردنش سخت باشد، اما واقعیت دارد و آن این&nbsp;</font></h1></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2">كسی نیست</font><font size="2">&nbsp;که به شهداء سلام بدهد و آنها را دوست داشته باشد و آنها&nbsp;</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2"><br></font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2">با او</font></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; font-size: small;">که هیچ&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; font-size: small;">رفیق نشوند.&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Tahoma;" class="Apple-style-span"><h1><font size="2"><br>این که لفظ "رفیق" به کار می رود به این دلیل است که آنها خودشان را آن</font></h1></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2">نزدیک</font><font size="2">&nbsp;می کنند که دیگر از مرحله آشنایی و دوستی فراتر می رود و واقعا</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2"><br></font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2">با آدم </font></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; font-size: small;">رفیق می شوند.</span><span style="font-family: Tahoma;" class="Apple-style-span"><h1><font size="2">&nbsp;<br>حال اگر کسی بخواهد قدم پیش گذارد و با آنها رفیق بشود، این مرحله فراتر</font></h1></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2">شهدا با&nbsp;</font><font size="2">او می شوند اخوی و به اصطلاح داداش.</font></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; font-size: small;">&nbsp;هم بکارمی رود</span><span style="font-family: Tahoma;" class="Apple-style-span"><h1><font size="2"><br>این بستگی دارد که تا چه اندازه&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>دلمان برای شهداء</strong></span>&nbsp;بتپد و با آنها صمیمی باشیم.&nbsp;<br><br>خیلی ها&nbsp;<strong>مدعی اند</strong>&nbsp;که سال های سال با شهدا بوده اند و روزگاری، تمام فکر و</font></h1></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2">با آنها&nbsp;</font><font size="2">سپری شده، اما امروز که در سرمای&nbsp;<strong>دنیازدگی</strong>&nbsp;همه چیز یخ زده است،</font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2"><br></font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2">&nbsp;حتی اندک</font></span><span style="font-family: Tahoma;" class="Apple-style-span"></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; font-size: small;"> ذکرشان</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2"> حرارتی از&nbsp;</font><font size="2">گرمای خاطرات آنها را حس نمی کنند.&nbsp;<strong>چرا که</strong></font></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2"><strong><br></strong></font></span></div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 22px; font-weight: bold;"><font size="2"><strong>&nbsp;دنیای شهدا، دنیای یخ زده نیست. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></font></span> text/html 2016-02-02T13:03:03+01:00 shohada-khorambak.mihanblog.com اللهم صلی علی محمد وآل محمد پیام به مناسبت راهپیمایی 22 بهمن‌ http://shohada-khorambak.mihanblog.com/post/79 <p align="center">بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرحیم‌</p> <p align="justify">ملّت عزیز ایران! حماسه‌ی عظیم و پرشکوهِ بیست و دوم بهمن امسال، بار دیگر همت و اراده‌ی شما را در حراست از عزّت انقلابی و شرف ملّی به همه نشان داد؛ دلبستگی شما به نظام اسلامی را به نمایش نهاد؛ و عزم راسخ شما را در دفاع از پرچم برافراشته‌ی اسلام تجسّم بخشید.</p> <p align="justify">این حضور آگاهانه و پرمعنا یکبار دیگر قدرت لایزال الهی را که بیداری ملتها و حضور بهنگامِ آنان، یکی از زیباترین جلوه‌گاههای آن است، به رخ مادّی‌اندیشان و ساده‌نگران عالم کشید.</p> <p align="justify">درود بر شما که در همه‌ی دورانهای انقلاب، نیاز لحظه‌ها را بخوبی تشخیص داده و به نیکوترین وجهی، نقش‌آفرینی کرده‌اید.</p> <p align="justify">دیروز هر تحلیلگر سیاسی در هر گوشه‌ی جهان، مضمون راهپیمائی سراسری شما را بدرستی دریافت. همه دیدند که سخنان تهدیدکننده و اهانت‌آمیز سردمداران کاخ سفید چگونه پاسخ غیورانه و صریح ملت ایران را به دنبال داشت. در بیست و سه سال گذشته همواره چنین بوده و از این پس نیز همواره چنین خواهد بود. شیطان بزرگ بخطا، ملّت ایران را جدا از نظام اسلامی قلمداد نمود، و ملت ایران، با صدای بلند دلبستگی خود به اسلام و امام و نظام را فریاد کرد. شیطان بزرگ مکارانه خدمتگزاران نظام اسلامی را به تفرقه فراخواند، و ملّت ایران و همه‌ی مسئولان نظام، یکصدا و یکپارچه پیکره‌ی متّحد و با صلابت خود را به او نشان دادند. شیطان بزرگ متکبّرانه از چنگ و دندان خونین خود حرف زد و مردم و خدمتگزارانشان قدرت شکست‌ناپذیر انسانی و ملّی خود را به رخ او کشیدند.</p> <p align="justify">ملّت ایران و مسئولان کشور با عبرت‌گیری از سرنوشت ملتهائی که در پنجه‌ی استکبار جهانی گرفتار شده‌اند، حیله‌ی شیطان بزرگ را در اتهاماتی که به نظام مقتدر جمهوری اسلامی وارد می‌سازد بخوبی شناخته و هدف او را که سیطره بر ایران عزیز و تأمین منافع نامشروع خود از ثروتهای مادّی و معنوی ملّت مظلوم ماست، بدرستی تشخیص داده‌اند.</p> <p align="justify">رژیم آمریکا که بیشترین ترورها را در طول سالهای متمادی به راه انداخته، بیشترین دشمنی را با حکومتهای مستقل آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی سازمان‌دهی کرده، مرتجعترین حکومتهای کودتائی و تحمیلی را زیر حمایت خود گرفته، پرشمارترین سلاح مرگبار را به سراسر جهان فرستاده، خطرناکترین تروریستها را به دست خود به میدان گسیل داشته یا در دامن خود بزرگ کرده، بیشترین افراد غیرنظامی را به خاک و خون کشیده، مظلومترین ملت جهان یعنی ملّت فلسطین را از طبیعی‌ترین حقوق انسانی محروم دانسته و به درنده‌ترین رژیم‌های جهان یعنی رژیم صهیونیستی بیشترین کمک را کرده، دهها سال رژیم جبّار و فاسد پهلوی را برپا نگهداشته و با ملّت ایران در صحنه‌ی اقتصادی و نظامی و سیاسی زشت‌ترین جفاها و خیانتها را روا داشته، اکنون نظام مردمی و مستقل و آزاده‌ی ایران را به طرفداری از تروریسم و نقض حقوق بشر و تولید یا فروش سلاح متهم می‌کند!</p> <p align="justify">کیست نداند که شعار طرفداری از حقوق بشر و دموکراسی سردمداران کاخ سفید فریب و دروغِ رسوائی بیش نیست؟ کیست نداند که جرم ملت ایران و نظام اسلامی از نظر استکبار آن است که با شجاعت و صراحت، دست رد به سینه‌ی فزونخواهی چپاولگران و مداخله‌جویان بیگانه زده است؟</p> <p align="justify">آری، ملّت ایران و مسئولان کشور، راه عدالت‌خواهی و استقلال‌طلبی را آگاهانه انتخاب کرده‌اند و بر آن پای خواهند فشرد و بی‌گمان پیروزی در همه‌ی میدانها از آن مردم حق‌طلب و رشید و آگاه خواهد بود.</p> <p align="justify">لازم میدانم به ملت عزیز و شریف عرض کنم: بخاطر حضور آگاهانه‌ی شما در میدان است که انقلاب همچنان زنده و توفنده است و تا شما در صحنه‌اید دشمن نخواهد توانست سیطره‌ی دوباره‌ی خود را بر کشور عزیزتان برقرار کند. فتوحات و موفقیتهای شما در بیست و سه سال گذشته، بسیار بزرگ و تاریخی و اثرگذار در سرنوشت کشور و سرنوشت اسلام بوده است و تنها با استقامت در این راه است که کشور عزیز ما خواهد توانست آثار شوم مادی و معنوی سلطه‌ی درازمدت بیگانگان را بزداید و در همه‌ی میدانها به هدفهای بزرگ خود برسد.</p> <p align="justify">به مسئولان محترم همه‌ی دستگاهها نیز یادآوری می‌کنم که قدر نعمتِ بزرگ الهی را که همان ایمان و عزم و آگاهی و حضور این ملت سرافراز است بدانند و شکر آنرا که خدمتگزاری صادقانه است به‌جای آورند.</p> <p align="justify">مسئولان کشور در قوای سه‌گانه و همه‌ی فعّالان سیاسی و فرهنگی بدانند که حفظ منافع ملی در وحدت کلمه و پرهیز از تفرقه و اختلاف است. سلیقه‌ها و گرایشهای متفاوت نباید در صحنه‌ی افکار عمومی به نزاع و مجادله و کشمکش تبدیل شود و دشمن کمین گرفته را امیدوار کند. همه با هم به نیازها و خواسته‌های بحق مردم در امور اقتصادی و فرهنگی بیندیشند و برای تأمین آن دست به دست یکدیگر بدهند. شجره‌ی خبیثه‌ی فساد اقتصادی را که از جمله‌ی دامهای مهلک دشمن و موجب بیعدالتی در اداره‌ی امور کشور و مایه‌ی ورشکستگی مادی و معنوی است خطرناک بدانند و همه با هم در ریشه‌کنی آن همکاری کنند.</p> <p align="justify">در کار قانون‌گذاری، به نیازهای حقیقی مردم توجه کنند؛ در کار قضاوت عدل و انصاف را، سرلوحه سازند و حفظ آبروی افراد را فریضه‌ئی بزرگ بشمارند؛ در کار مدیریت و اجراء، به مدیران و مأموران امین و کارآمد تکیه کنند و دستهای خائن را از بیت‌المال مسلمانان قطع نمایند. به خدا توکل کنند و به این ملت بزرگ اعتماد بورزند و مطمئن باشند که خدا همراه نیکوکاران و سنتهای الهی مدافع و پشتیبان آنها است.</p> والسّلام علیکم و رحمةاللَّه - سید علی خامنه‌ای - text/html 2016-01-23T07:29:18+01:00 shohada-khorambak.mihanblog.com اللهم صلی علی محمد وآل محمد بیانات رهبری برای راهپیمایی 22بهمن http://shohada-khorambak.mihanblog.com/post/78 <div class="subtitle" style="margin-bottom: 10px;">رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: موضع گیری دو پهلوی خواص مطلوب نیست و خواص باید مواضع خود را در قبال سخنان و اقدامات دشمن، شفاف بیان كنند.</div> <div class="body" style="text-align: justify;padding: 10px;"> رهبر معظم انقلاب اسلامی تاكید كردند: هنگامی كه عده ای در فضای فتنه و غبارآلودگی، با زبان، اسلام را نفی و در عمل نیز جمهوریت نظام را نفی می كنند و انتخابات را زیر سؤال می برند، انتظار از خواص این است كه مرز و موضع خود را شفاف مشخص كنند.<br><br>به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی امروز در دیدار مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رؤسای ستادهای دهه فجر سراسر كشور، مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران و مراسم سالگرد انقلاب در سی سال گذشته را حضور انبوه و متحد مردم به عنوان عناصر اصلی شكل گیری انقلاب اسلامی و دلبستگی آنان به شعارهای اساسی انقلاب دانستند و تأكید كردند: در دوران فتنه و غبارآلود بودن فضا، وظیفه همه بویژه خواص، موضع گیری شفاف و پرهیز از سخنان و مواضع دو پهلو است.<br><br>رهبر انقلاب اسلامی دهه فجر را یك پدیده منحصر بفرد برشمردند و در تبیین این موضوع افزودند: علت منحصر بفرد بودن دهه فجر این است كه در طول سی سال گذشته، سالگرد انقلاب اسلامی همواره با حضور انبوهِ مردمی بوده كه عناصر اصلی پدید آورنده انقلاب هستند.<br><br>حضرت آیت الله خامنه‌ای حضور میلیون‌ها نفر در 22 بهمن هر سال را نشانه متكی بودن انقلاب به ایمان‌های مردم دانستند و خاطرنشان كردند: معنای این حضور انبوه و منسجمِ هر ساله این است كه انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن، متكی بر مردم و ایمان آنان است و علت اصلی ناتوانی دشمنان در متزلزل كردن نظام اسلامی نیز همین موضوع است.<br><br>ایشان با اشاره به وحشت مخالفان نظام اسلامی، از این حضور خالص و گسترده مردمی با گرایشها و سلایق مختلف، در مناسبتهای گوناگون انقلاب به ویژه دهه فجر و 22 بهمن افزودند: دشمنان برای سرپوش گذاشتن بر این انسجام و وحدت تلاش دارند، با كمك عوامل خود، و در تبلیغات اینگونه وانمود كنند كه انسجام و جهت گیری واحد مردم دچار انشقاق و چند دستگی شده است.<br><br>رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان كردند: در همین چارچوب در روز قدس كه پایه و اساس آن در ضدیت با رژیم صهیونیستی است، گروهی معدود و فریب خورده، بر ضد موضوع فلسطین و به نفع رژیم صهیونیستی شعار دادند و در روز سیزده آبان نیز كه روز برائت و نفرت ملت ایران از استكبار امریكایی است، بر ضد این حركت و نظام اسلامی و اسلامیت شعار دادند.<br><br>حضرت آیت الله خامنه ای با تأكید بر اینكه ملت ایران دلبسته به شعارهای اساسی انقلاب اسلامی است و عظمت ملت ایران نیز به بركت حضور مردمی در صحنه است، افزودند: جمهوری اسلامی با خواست و ایمان مردم شكل گرفته و تاكنون براساس همین خواست و ایمان با كمال اقتدار و احساس عزت و بی نیازی پیش رفته و از این پس نیز با اقتدار و عزت كامل بر همه دشمنان پیروز خواهد شد.<br><br>ایشان تأكید كردند: انقلاب اسلامی یك حقیقت برخاسته از سنت الهی است و تا هنگامی كه متكی بر ایمان، عشق و علاقه مردم است، قدرتهای جهانی اگر با یكدیگر نیز متحد شوند نمی توانند صدمه ای به این انقلاب و مردم وارد كنند.<br><br>حضرت آیت الله خامنه ای، 22 بهمن را متعلق به ملت ایران، امام بزرگوار (ره)، و شهدا دانستند و تأكید كردند: دشمن تلاش دارد این ثروت عظیم ملی را متزلزل كند، بنابراین باید با تمام قوا در صحنه بود و عاقلانه و مدبرانه حركت كرد.<br><br>رهبر انقلاب اسلامی شناخت "لحظه و نیاز " و اقدام متناسب با آن را یك خصوصیت و ویژگی بسیار مهم برشمردند و خاطرنشان كردند: برخی از اهالی كوفه كه با عنوان "توابین " چند ماه بعد از حادثه عاشورا قیام كردند و به شهادت رسیدند، به امام حسین (ع) ایمان داشتند و انشاءالله در نزد خداوند هم مأجور هستند اما آن وظیفه ای را كه باید عمل می كردند، انجام ندادند زیرا "لحظه " و عاشورا را نشناختند.<br><br>ایشان، نهم دی امسال را یكی از "لحظه ها " دانستند و تأكید كردند: راهپیمایی نهم دی، نیاز لحظه ها بود كه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به درستی اقدام كرد و مردم نیز بخوبی این نیاز را تشخیص دادند و 9 دی به یكی از قله های تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شد.<br><br>حضرت آیت الله خامنه ای 23 تیر سال 78 را نیز یكی دیگر از "لحظه ها " برشمردند و خاطرنشان كردند: راهپیمایی مردم در 22 بهمن با همه عظمتی كه دارد، یك كار متعارف و دارای روال مشخص است اما راهپیمایی 23 تیر سال 78 و نهم دی امسال، یك كار متعارف نبود.<br><br>رهبر انقلاب اسلامی تأكید كردند: شناخت موقعیت، و حضور در لحظه مناسب و مورد نیاز، اساس همه كارها است.<br><br>ایشان، موضع گیری شفاف و پرهیز از مواضع مبهم و دو پهلو را یكی از نیازهای مهم دوران فتنه و غبارآلودگی فضا دانستند و افزودند: دشمنان همواره مخالف شفاف بودن فضا هستند زیرا آنها در فضای غبار آلود و فتنه می توانند به اهداف خود برسند.<br><br>حضرت آیت الله خامنه ای تأكید كردند: در شرایط كنونی همه جریانها و گرایش های سیاسی داخل نظام باید خط و مرز خود را با دشمن به صورت شفاف مشخص كنند و در این میان وظیفه خواص بویژه خواصی كه تأثیرگذاری بالایی دارند، بیش از دیگران است.</div> <br> <div class="postmore"><strong></strong></div> <br><br> <strong>برچسب ها :</strong> <br> <span style="font-size:11px;"><a href="http://shahidfayyuj.mihanblog.com/post/tag/22%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86" title="22بهمن">22بهمن</a>&nbsp;,&nbsp;</span> <div class="postdown"> <div class="postinfo"> شنبه 3 بهمن 1394 | توسط : <a href="http://shahidfayyuj.mihanblog.com/post/author/905620" title="به جمال پاك محمد صلوات بفرست صلوات.صلوات.صلوات.صلوات .صلوات.صلوات">به جمال پاك محمد صلوات بفرست صلوات.صلوات.صلوات.صلوات .صلوات.صلوات</a> <span class="comment"><a target="_self" title="&lt;script&gt;setCommentCnt(77)&lt;/script&gt; دیدگاه">نظرات (0)</a></span> </div> </div> <div class="posttop"> <div class="posttitle"><a href="http://shahidfayyuj.mihanblog.com/post/76" title="راهپیمایی 22بهمن" target="_blank">راهپیمایی 22بهمن</a></div> </div> <div class="itemHolder "> <div class="item" lang="http://media.qudsonline.ir/larg/1393/11/22/IMG20385362.JPG"> <div style="text-align: center;"><span> <img src="http://media.qudsonline.ir/larg/1393/11/22/IMG20385362.JPG" title="راهپیمایی22بهمن در نیشابور" target="_blank" height="182px;"> </span></div> </div> </div> <div class="itemHolder "> <div class="item" lang="http://media.qudsonline.ir/larg/1393/11/22/IMG20391539.JPG"> <div style="text-align: center;"><span> <img src="http://media.qudsonline.ir/larg/1393/11/22/IMG20391539.JPG" title="راهپیمایی22بهمن در نیشابور" target="_blank" height="182px;"> </span></div> </div> </div> <div class="itemHolder "> <div class="item" lang="http://media.qudsonline.ir/larg/1393/11/22/IMG20393560.JPG"> <div style="text-align: center;"><span> <img src="http://media.qudsonline.ir/larg/1393/11/22/IMG20393560.JPG" title="راهپیمایی22بهمن در نیشابور" target="_blank" height="182px;"> </span></div> </div> </div> <span> </span> <br> <div class="postmore"><strong></strong></div> <br> text/html 2015-12-26T07:25:54+01:00 shohada-khorambak.mihanblog.com اللهم صلی علی محمد وآل محمد یادشهدای قلعه وزیر گرامیباد http://shohada-khorambak.mihanblog.com/post/77 <img style="width: 564px; height: 1003px;" alt="http://upvision.xzn.ir/images/uqhdd1vr1ua6924im.jpg" src="http://upvision.xzn.ir/images/uqhdd1vr1ua6924im.jpg"> text/html 2015-12-26T06:28:44+01:00 shohada-khorambak.mihanblog.com اللهم صلی علی محمد وآل محمد حضرت آیت الله غرویان امام جمعه محترم و فقید نیشابور http://shohada-khorambak.mihanblog.com/post/76 <div class="tpost"><div class="tpost2"><a href="http://shokohesorkh.mihanblog.com/post/404">ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله غرویان امام جمعه محترم و فقید نیشابور</a></div></div> <font face="Mihan-Nassim" size="3">انا لله و انا الیه راجعون<br> ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله غرویان امام جمعه محترم و فقید نیشابور باعث تاثر و اندوه فراوان شد.<br> در گذشت آن عالم وارسته که عمر پر برکت خود را در راه نشر و ترویج فرهنگ اسلامی و اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه و راهبری و هدایت مردم شریف به ویژه مردم فهیم و دین مدار نیشابور سپری نمود، ثلمه ای بزرگ و باعث غم و اندوه فراوان امت حزب الله وپیشكسوتان جهادوشهادت دیار سلسله الذهب گردید.<br> <br>&nbsp; این ضایعه اندوه بار را به پیشگاه امام زمان (روحی و ارواحنا فداه) و مقام عظما ی ولایت و مردم شهید پرور خراسان و به ویژه اهالی شهرستان کهن و تاریخی و ابرشهر نیشابور و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از خداوند سبحان علو درجات آن عالم متقی را خواهانیم.<br></font><br><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img class="shrinkToFit" alt="http://upvision.xzn.ir/images/x95t34u88voebzlunn5c.jpg" src="http://upvision.xzn.ir/images/x95t34u88voebzlunn5c.jpg" height="667" width="478"><img class="shrinkToFit" alt="http://upvision.xzn.ir/images/cz9ekkjeworoka94jcyl.jpg" src="http://upvision.xzn.ir/images/cz9ekkjeworoka94jcyl.jpg" height="671" width="476"></font></div> text/html 2015-11-07T08:29:31+01:00 shohada-khorambak.mihanblog.com اللهم صلی علی محمد وآل محمد مرد وزن غریبه http://shohada-khorambak.mihanblog.com/post/74 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2"><div class="Post-title"><a href="http://hejabpix.blogfa.com/post-1486.aspx">با مرد و زن غریبه، در حد ضرورت ارتباط کلامی برقرار کنیم</a></div></div> </div> <div class="C-post"><div class="CenterPost"><span style="font-size: small;">&nbsp;<a title="【 با مرد و زن غریبه، در حد ضرورت ارتباط کلامی برقرار کنیم】 ▩ خانم ... لازم نیست از مغازه دار دو سطر تشکر کنی، یک تشکر و خداحافظی کوتاه کافیه... ▣ آقا ... مشتری شما با شما محرم نیست که بهش رنگ لباس پیشنهاد میدی و میگی این رنگ بهت میاد! ▩ خانم ... لازم نیست با فروشنده نیم ساعت چونه بزنی، یا اگه جنس گرونه .. شروع کنی به نالیدن از گرونی !نه خدا راضی هست که شما به خاطر ارزونتر خریدن با مرد نامحرم چونه بزنی که گاهی به شوخی کردن هم می کشه! نه همسرت راضی هست با این کار تخفیف بگیری ... ▣ آقای فروشنده ... شما هم جنس رو به هر قیمتی میخوای بدی ... زود قیمت نهایی رو بگو و منتظر نباش بهت التماس کنن و قربون صدقه ت برن. ▩ خانم ... کسی که شما باید همه طنازی هات رو براش نگه داری، شوهرته ... حواست باشه. ▣ آقای فروشنده ... تو مغازه ت که هستی، حواست پیش زن و بچه ی خودت باشه. خانمها ... آقایون ... آرامش خونوده هاتون در گرو رفتارهای شماست ... شوخی و بگو و بخند با نامحرم روی روح شما اثر می گذاره و این اثر به خونه هاتون منتقل میشه، در رفتارتون با همسرتون نمود پیدا می کنه و باعث سرد شدن محیط خونه تون میشه." href="http://sahab.blogfa.com/" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s3.picofile.com/file/8204656276/mahramtarin.jpg" alt="" height="613" width="499"></a></span> <p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: small;">【 با مرد و زن غریبه، در حد ضرورت ارتباط کلامی برقرار کنیم】</span></p> <p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: small;">▩ خانم ... لازم نیست از مغازه دار دو سطر تشکر کنی، یک تشکر و خداحافظی کوتاه کافیه...</span><br><span style="font-size: small;">▣ آقا ... مشتری شما با شما محرم نیست که بهش رنگ لباس پیشنهاد میدی و میگی این رنگ بهت میاد!</span></p> <p style="text-align: justify;"><br><br><span style="font-size: small;">▩ خانم ... لازم نیست با فروشنده نیم ساعت چونه بزنی، یا اگه جنس گرونه .. شروع کنی به نالیدن از گرونی !نه خدا راضی هست که شما به خاطر ارزونتر خریدن با مرد نامحرم چونه بزنی که گاهی به شوخی کردن هم می کشه! نه همسرت راضی هست با این کار تخفیف بگیری ...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">▣ آقای فروشنده ... شما هم جنس رو به هر قیمتی میخوای بدی ... زود قیمت نهایی رو بگو و منتظر نباش بهت التماس کنن و قربون صدقه ت برن.</span></p> <p style="text-align: justify;"><br><strong><span style="font-size: small;">▩ خانم ... کسی که شما باید همه طنازی هات رو براش نگه داری، شوهرته ... حواست باشه.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;">▣ آقای فروشنده ... تو مغازه ت که هستی، حواست پیش زن و بچه ی خودت باشه.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: small;">خانمها ... آقایون ... آرامش خونوده هاتون در گرو رفتارهای شماست ...</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;">شوخی و بگو و بخند با نامحرم روی روح شما اثر می گذاره و این اثر به خونه هاتون منتقل میشه، در رفتارتون با همسرتون نمود پیدا می کنه و باعث سرد شدن محیط خونه تون میشه.</span></strong></p> <span style="font-size: medium;">ا</span></div></div> text/html 2015-11-07T08:26:51+01:00 shohada-khorambak.mihanblog.com اللهم صلی علی محمد وآل محمد همرزمان http://shohada-khorambak.mihanblog.com/post/73 <div class="div15"> <div class="div18"><font class="text6"><a href="http://shohadasadab.mihanblog.com/post/18">هفته دفاع مقدس</a></font></div> <div class="div58"><font class="text7">شنبه 4 مهر 1394 :: نویسنده : <a href="http://shohadasadab.mihanblog.com/post/author/1277194">برمحمد وال محمدصلوات. الّلهم صّلعلی محمد وآل محمد</a></font></div> </div> <font class="text4"><img alt="http://upvision.xzn.ir/images/ty6nxmti6vacol4ap0k.jpg" src="http://upvision.xzn.ir/images/ty6nxmti6vacol4ap0k.jpg"><br><img style="width: 582px; height: 478px;" alt="http://upvision.xzn.ir/images/89p2yl3t2owqe61zmoq.jpg" src="http://upvision.xzn.ir/images/89p2yl3t2owqe61zmoq.jpg"><br></font> text/html 2015-09-26T07:53:34+01:00 shohada-khorambak.mihanblog.com اللهم صلی علی محمد وآل محمد هفته دفاع مقدس http://shohada-khorambak.mihanblog.com/post/72 <img class=" size-full wp-image-3069 aligncenter" src="http://attarnews.ir/wp-content/uploads/2015/09/IMG_8006.jpg" alt="IMG_8006" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; display: block; max-width: 90%;" height="800" width="533">